توافق ایران و بریتانیا برای انجام ۴۲ پرواز مسافرتی هفتگی بین دو کشور

0
201

ایران و بریتانیا در مورد ۴۲ پرواز مسافرتی هفتگی میان دو کشور توافق کردند.

تلویزیون دولتی ایران در گزارش روز پنجشنبه خود در این باره یادآور شد که مقام های خدمات هوایی کشوری تهران و لندن توافق کرده اند که هر یک از دو کشور هفته ای ۲۱ پرواز مسافرتی به کشور مقابل داشته باشد.

در مورد هواپیماهای باری هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

بریتیش ایرویز از ماه ژوئیه پروازها ی مسافرتی به تهران را از سرمی گیرد.

به گزارش صدای آمریکا؛ دسامبر ۲۰۱۵ نیز شرکت هواپیمایی ایرفرانس گفت از ماه آوریل، حدود یک ماه دیگر، پس از گذشت هفت سال پرواز ها به تهران را از سر می گیرد.