توئیت بحث برانگیز سفارت روسیه در مکان تاریخی کنفرانس تهران

0
130

در این توئیت آمده: دیدار سفیر لوان ژاگریان با رئیس جدید نمایندگی دیپلماتیک انگلیس در ایران سیمون شرکلیف در راه پله تاریخی ، جایی که کنفرانس ۱۹۴۳ تهران در آن برگزار شد.

روزولت، چرچیل و استالین، رهبران آمریکا و بریتانیا و شوروی برای برگزاری کنفرانس تهران به ایران سفر کردند.  این اجلاس از ۶ تا ۹ آذرماه ۱۳۲۲ به صورت سرّی و محرمانه در سفارت شوروی در تهران برگزار شد.