تهدید و ارعاب خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت توسط بازجویان وزارت اطلاعات

0
161

بنابه گزارشات رسیده بازجویان وزارت اطلاعات خانواده های اهل سنت که فرزندانشان محکوم به اعدام هستند و حکم آنها در آستانه اجرا قرار دارد را تحت فشار و مورد تهدید قرار داده اند که از انتشار اخبار فرزندانشان خوداری کنند.

در طی روزهای گذشته که خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت کردستان که عزیزانشان در زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام بسر می برند در مقابل ارگانهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار لغو اعدام و آزادی بی قید و شرط فرزندانشان شدند.

تجمع اعتراضی خانواده ها مقابل زندان قزل حصار، قوه قضاییه ، مجلس ، دفتر رئیس جمهوری و غیره علیرغم تهدیدات ، فشارها و اذیت و آزارها ادامه یافت.در این اثنا ابتدا آوایی معاون مجتمع قضایی بصورت شفایی به آنها قول داد که حکم اعدام آنها برای ۱ ماه متوقف می شود و همزمان پرونده آنها در دادگاهی دیگر بجز شعبه ۲۸ مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. با شدت گرفتن اعتراضات خانواده ها محسنی اژه ای نامه ای به خانواده ها داد که به اجرای احکام تهران دادند که در آن قید شده است که اجرای حکم اعدام آنها به مدت ۱ ماه متوقف خواهد شد و حکم آنها در دادگاه دیگری مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

از طرفی دیگر ۳ بازجوی وزارت اطلاعات به نام های مستعار حاجی کرد، دولت آبادی و علوی در مقابل مجلس خانواده ها را مورد تهدید قرار دادند. این سه شکنجه گر خود اعتراف کردند که مسئول بازجویی و گرفتن اعترافات از فرزندانشان در زندان سنندج و بازداشتگاه های دیگر وزارت اطلاعات بوده اند.

بازجو حاجی کرد و بازجو دولت آبادی در مقابل مجلس به خانواده ها گفتند که خودشان دستور اجرای حکم اعدام ۷ جوان اهل سنت که سال گذشته اعدام شده بودند را داده اند . این افراد همچنین به خانواده ها گفتند که انتقال اخیر فرزندانشان به سلولهای انفرادی و ضرب و شتم آنها بدستور آنها بوده است. این افراد همچنین به منظور مرعوب کردن خانواده ها به آنها گفتند که تمامی تجمع های اعتراضی آنها و همچنین ارتباطات خانواده ها را کاملا زیر نظر داشته اند.

این ۲ شکنجه گر به خانواده ها گفتند که باید انتشار اخبار فرزندانشان را متوقف و سکوت پیشه کنند در غیر اینصورت تبعات بدی برای آنها خواهد داشت.

این ۲ شکنجه گر دیروز نیز در زندان گوهردشت کرج حاضر شدند و با تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت صحبت کردند و آنها را تهدید کرده اند که در صورت اطلاع رسانی عواقب آن را خواهند دید.

خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت نسبت به برخورد بازجویان وزارت اطلاعات که اینگونه به جنایتهایشان اعتراف می کنند شگفت زده شده بودند و به آنها تاکید کردند که تا لغو حکم اعدام و آزادی فرزندانشان از تجمع و اعتراضات خود دست نخواهند کشید و روز شنبه مجددا اعتراضات خود را در تهران ادامه خواهند داد.

در حال حاضر ده ها نفر از جوانان اهل سنت در زندانهای گوهردشت کرج، قزل حصار ، زاهدان و سایر زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعتراف به جنایت ضدبشری بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از خواستهای به حق این خانواده ها حمایت کرده و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای متوقف کردن اعدام جوانان اهل سنت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۱مهر ۱۳۹۲ برابر با ۳ اکتبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل