تهدید خانواده درویشان زندانی به بازداشت و محرومیت اجتماعی

0
256

مأموران امنیتی و قضایی، خانواده‌ی درویشان بازداشت‌شده در حادثه‌ی گلستان هفتم را تهدید کرده‌اند که در صورت رسانه‌ای کردن وقایع دستگیری و دادگاه و حبس زندانی‌ها، آنان را بازداشت کرده و یا از شغلشان برکنار خواهند کرد.

از شهرهای مختلف ایران گزارش رسیده است که مأموران با تماس‌های تلفنی مشکوک و پیامک‌های تهدیدآمیز، خانواده‌ی درویشان را تحت فشار می‌گذارند.

به گزارش مجذوبان نور؛ دامنه‌ی این تهدیدها از لغو مجوز کاری و شغلی تا تفتیش محل کار و خانه توسط مأموران امنیتی و بازداشت اعضای خانواده را در بر می‌گیرد.