تهدید انصار حزب الله در بحبوحۀ بیماری رهبر و خشونت های داعش

0
190

عبدالحمید محتشم رهبر “انصار حزب الله” در ایران تهدید کرده که این گروه عملیات گسترده ای را برای حذف آنچه وی “مفسدان و حامیان شان” نامیده آغاز می کند. وی هیچ توضیحی در مورد لفظ “مفسدان” نداد است، هر چند هشدار داده که شیوۀ عملیات “انصار حزب الله” به گونه ای خواهد بود که به گفتۀ او “مفسدان و حامیان شان” منکوب و از صحنۀ عمل حذف خواهند شد. مدیر مسئول نشریۀ “یالثارات” گفته است که “گسترۀ عملیات انصار حزب الله کشوری است و میدان عمل آن در تهران بسیار وسیع و حجم عملیاتش بالا خواهد بود.”

رهبر گروه افراطی “انصار حزب الله” همچنین گفته است که “وزن مفسدان و حامیان آنان در جامعه به ضرر متدینین تغییر یافته” به طوری که اگر این معادله به زور تغییر نکند، به زودی جریان مخالف که وزن بالایی پیدا کرده در برابر “حزب الله خواهد ایستاد”.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالحمید محتشم در گفتگو با روزنامۀ شرق تأئید کرده که قرار است تیم های چنده نفرۀ انصار حزب الله در نقاط مختلف شهر برای اجرای وظیفۀ “امر به معروف و نهی از منکر” فعال شوند. او تصریح نموده که این عملیات درازمدت و تدریجی خواهد و در “کف خیابان” صورت خواهد گرفت.
تهدید انصار حزب الله علیه اکثریت مردم ایران همزمان است با شیوه های خشونت آمیز داعش در منطقه و بیماری آیت الله خامنه ای در داخل که برخی محافل افراطی قدرت در ایران را نگران کرده است.
رهبر انصار حزب الله هیچ توضیحی در مورد نحوۀ عملیات این گروه در خیابان های کشور و پایتخت و تفاوت آن با اقدام های سه دهۀ اخیر انصار حزب الله در ایران نداده است. اما، او گفته است که کلیه اقدام های لازم جهت دریافت مجوز از وزارت کشور توسط این گروه افراطی صورت گرفته است. پیش از این وزیر کشور دولت یازدهم گشت های موتوری “انصار حزب الله” را غیرقانونی دانسته و از این گروه خواسته بود که برای انجام هر عملیاتی باید تقاضای مجوز کند و تقاضای این گروه از سوی وزارت کشور بررسی خواهد شد.