تلاش نیکلا سرکوزی برای بازگشت به قدرت

0
148

با نگاهی به مجلۀ لوپوئن، زیر عنوان «حالا، رئیس کیست»، سوالی که از زبان نیکولا سارکوزی امده است، میخوانیم که رهبر سابق حزب دست راستی، که بعد از شکستش در انتخابات و کنار رفتنش، حالا دوباره در راس حزب راست میانه قرار گرفته است و در حال کامپاین برای انتخابات های محلی است، بسیار از خود راضی به نظر میاید. او متقاعد است که روند امور به او حق خواهد داد و به همین دلیل، برگشت به کرسی ریاست جمهوری را هم یک عمل ساده تلقی میکند. باز هم از زبان نیکولا سارکوزی در نوشتۀ لوپوئن میخوانیم که «من نمیخواهم خود نمایی کنم ولی واقعاٌ خوب کاری کردم که به سیاست برگشتم.». ولی  او تنها نیست و در صفوف حزبش، رقبای زیادی هم دارد. یکی از آنان، «آلن ژوپه» است. ژوپه، که او هم به دلیل فساد و اتهام به فساد، مدتی نه تنها سیاست، بلکه فرانسه را هم ترک کرده بود و به کانادا رفته بود، حالا دوباره برگشته است و کرسی شهرداری شهر «بوردو» را دوباره از آن خود کرده است. او میتواند یک حریف سارکوزی باشد و یا هم، در صورتیکه به دلیلی سارکوزی کنار برود، جانشین وی باشد. ولی سارکوزی در مورد او تمسخر میکند و میگوید که ژوپه نفهمید که در انتخابات مقدماتی، اول او باید حدود یک ملیون نفر را قناعت بدهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در ادامه، یک جدولی را هم میبینیم که در آن، طی سال های مختلف، شخصیت های سیاسی که در میان طبقۀ کارگر محبوبیت دارند، آمده اند. شخصیت سیاسی محبوب طبقۀ کارگر، در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، مارین لوپن، رئیس حزب راست افرطی بود. ولی امسال، این مقام را آلن ژوپه، حریف نیکولا سارکوزی به دست آورده است.

از این جدول این مجله، این را استخراج میکند که چون انتخاب کارگران همیشه با انتخاب تمامی مردم در فرانسه مطابقت داشته است، پس آلن ژوپه، با وجود تلاش های نیکولا سارکوزی، شانس بیشتر برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد.