تفتیش موسسه فرهنگی «نور حقیقت عرفان» و بازداشت موقتی دو درویش گنابادی توسط ماموران وزارت اطلاعات

0
163

 اخیرا چند تن از مامورین وزارت اطلاعات به دفتر موسسه «نور حقیقت عرفان» واقع در تهران، که دارای مجوز رسمی ثبت نیز بوده مراجعه و ضمن تفتیش و بازرسی از محل، اقدام به بازداشت چند ساعته آقای امیر هوشنگ عراقی و خانم افسانه هجرتی از فعالان این موسسه فرهنگی نمودند.

ماموران اطلاعات حتی با مراجعه به منزل این دو درویش گنابادی، به ضبط وسایل شخصی آن‌ها از قبیل کامپیو‌تر، کتاب‌ها و… و تصویر برداری از منازل آن‌ها نیز اقدام نمودند.

این دو درویش که به یکی از دفا‌تر پیگیری اطلاعات منتقل شدند برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته که طی آن با تهدید به ابطال مجوز موسسه، آن‌ها را از هرگونه فعالیت فرهنگی در حوزه عرفان و تصوف بر حذر داشتند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور،این موسسه یکی از بانیان اصلی برگزاری همایش شیخ ابوالقاسم گورکانی بوده که سال گذشته با حضور جمعی از فرهیختگان و اساتید دانشگاه برگزار شده است.

موسسه «نور حقیقت عرفان» یکی از موسسات فرهنگی است که هدف اصلی آن تحقیق و پژوهش در حوزه عرفان و تصوف و برگزاری همایش تجلیل از بزرگان این حوزه است.