تفتیش منزل یک درویش گنابادی در نهاوند

0
158

صبح روز سه شنبه ۲۴ تیر ۹۳، چند تن از ماموران لباس شخصی و اطلاعات با ورود به منزل شخصی یک درویش گنابادی در نهاوند، نسبت به تفتیش منزل و ضبط بعضی از اقلام شخصی وی اقدام کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، حوالی ساعت ۱۰ صبح سه شنبه، عده‌ای از ماموران لباس شخصی و اطلاعات با ورود به منزل شخصی آقای عبدالله یعقوبی که مجالس درویشی شهر نهاوند در منزل وی برگزار می‌شود، بدون در دست داشتن حکم معتبر اقدام به تفتیش وسایل شخصی و ضبط بعضی اقلام از جمله کتاب‌های عرفانی، سی دی حاوی سخنرانی بزرگان سلسله نمودند.

گفتنی است در پاسخ به پرسش این درویش گنابادی مبنی بر علت این تفتیش تنها گفته شده که این اقلام پس از بازبینی و بازرسی عودت خواهند شد.