تغییر نام خیابان کنسولگری عربستان در مشهد به شیخ نمر

0
152

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طرح نامگذاری خیابان سفارت عربستان به شیخ نمر احتمالا امروز در صحن علنی شورا مطرح و تصویب می‌شود.

خلیل موحدی در خصوص اجرای این طرح عنوان عنوان کرد: طرح کلی این است که سفارت عربستان در هر خیابانی که واقع باشد، آن خیابان به نام شیخ نمر نامگذاری شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح اعتراض به اقدام وحشیانه حکومت عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر است.

به گزارش ایسنا؛ سفارت عربستان در بلوارسجاد مشهد واقع است و شب گذشته در اعتراض به اعدام شیخ نمر، مردم مشهد در مقابل این سفارتخانه تجمعی اعتراضی برپا کردند.