تعویق عمل جراحی حمید مرادی به دلیل مناسب نبودن وضعیت قلب وی

0
234

صبح امروز پزشک جراح حمیدرضا مرادی سروستانی با مشاوره دکتر متخصص قلب به دلیل نامساعد دانستن وضعیت قلبی وی برای جراحی، وقت عمل عروق را به پس از رفع مشکل قلبی وی موکول کرد.

حمیدرضا مرادی سروستانی که پیش از این قرار بود روز چهارشنبه ۲۹ آبان به علت گرفتگی عروق منتهی به پا تحت عمل جراحی قرار گیرد، به علت نامناسب دانستن وضعیت قلبی وی توسط پزشک مشاور، عمل وی به پس از رفع مشکل قلبی وی موکول شد.

پزشک مشاور قلب با توجه به اسکن جدید قلب وضعیت قلب وی را برای عمل مناسب ندانست و انجام انژیوگرافی را قبل از عمل عروق منتهی به پا ضروری دانست. به همین دلیل تعویض بیمارستان محل درمان برای وی برای انجام آنژیوگرافی ضروری است که باید دید مسئولین قضایی زندان با ادامه درمان در بیمارستان دیگر یا ترخیص وی و بازگشت به زندان چه تصمیمی می‌گیرد.

روز گذشته پزشکی قانونی بیمارستان شهدای تجریش، خواستار اخذ رضایت از حمیدرضا مرادی، زندانی بند ۳۵۰ اوین، برای عمل جراحی شد و خونریزی، عفونت، شک، قطع عضو و حتی فوت از جمله مواردی بود که در این رضایت نامه به عنوان عوارض جراحی برشمرده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ حمید رضا مرادی که به گرفتگی شدید عروق مبتلاست به دلیل تاخیر یک ساله در درمان و نگه داری در شرایط نامناسب که با دخالت افراد غیر مسئول و دستور قاضی صلواتی صورت گرفته در حال حاضر انجام عمل جراحی عروق برای وی ضروی است که به گفته پزشکان این جراحی ریسک بالایی دارد.