تظاهراتهای اعتراضی علیه طالبان در شهرهای افغانستان

0
279

در پی فراخوان “احمد مسعود” فرمانده مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر، مبنی بر گسترش اعتراضات علیه طالبان طبق گزارشات رسیده در تعدادی از شهرها به ویژه کابل و مزار شریف سلسله اجتماعاتی علیه طالبان شکل گرفته است.