تصویر هابل از ستاره‌ای ۱۵هزار بار درخشانتر از خورشید

0
72

تلسکوپ هابل تصویری از نورهای مارپیچ یک ستاره درخشان منتشر کرده است. این ستاره ۱۰ برابر حجیم تر، ۲۰۰ بار بزرگتر و ۱۵ هزار بار درخشان تر از خورشید است.

 در مرکز این عکس ستاره ای درخشان قرار دارد که گردوغبارهای فضایی آن را دربر گرفته اند. این گرد وغبار زیر نور ستاره می درخشند.

به گفته ناسا این ستاره عظیم RS Puppis نام دارد و ۱۰ برابرحجیم تر، ۲۰۰ بار بزرگتر و ۱۵ هزار بار درخشان تر از خورشید است.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، این ستاره در یک چرخه ۶ هفته ای  درخشان و سپس کم نور می شود.