تصویر رأی محکومیت یک درویش به ۷۴ ضربه شلاق در گلپایگان

0
196

در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه آمده است که به منظور گسترش فرهنگ و اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری، قوه قضائیه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که آراء صادره از سوی محاکم به صورت آنلاین، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد

لذا سایت مجذوبان نور نیز با ملاک از این قانون، اقدام به انتشار تصویر رأی محکومیت یک درویش گنابادی از سوی دادگاه جزایی گلپایگان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق به اتهام تبلیغ عقاید درویشی می‌نماید تا این رأی نیز در معرض تحلیل صاحبنظران قرار گیرد تا این بار افکار عمومی رفتار قاضی محکمه و تحت نفوذ متنفذین قرار داشتن وی را به قضاوت نشیند .

abbas_salehian