تصویر جابجا شدن مجسمه ای از مصر باستان بعد از 80 سال در موزه..!

0
269

نفرین فراعنه واقعی است؟

مجسمه ای مربوط به مصر باستان به ارتفاع 10 اینچ خود به خود جا بجا شده و شگفتی خاصی بین مصر شناسان به وجود اورده است.

به گزارش خبرآنلاین ؛ فیلم گرفته شده از مجسمه در موزه منچستر باعث تعجب باستان شناسان شده است. این مجسمه مربوط به خدای آزیریس یا خدای مردگان است.

مطابق تصاویر، درفیلم مجسمه، خود به خود می چرخد و در طول چند روز این تندیس به تردیج می چرخد و این در حالی است که کابینه شیشه ای که تندیس در آن قرار دارد، قفل بوده و کسی به آن دست نمی زند.

خدای مردگان و نفرین توتانخامون که تاکنون گفته می شود جان 20 نفر را در مصر گرفته، بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است.

کمپل پرایس مصر شناس می گوید فقط می توان با اعتقاد به ارواح باستانی این موضوع را توجیه کرد. پرایس می گوید فقط من کلید کابینت شیشه ای را دارم و طی این مدت درب آنرا باز هم نکرده بودم.

وی می گوید اولین بار که متوجه چرخش شد، آن را به حالت اول بازگرداند اما دوباره روز بعد چرخید!

نکته جالب اینکه فقط در طول روز می چرخد و چرخش 180 درجه نیست.

پروفسور کاکس البته می گوید ممکن است قدم های ملاقات کنندگان از موزه باعث این چرخش شده است!

این معما را چه کسی می تواند حل کند؟