تصویری که قالیباف از اموال خود منتشر کرد

0
338

محمدباقر قالیباف فهرستی از اموال خود، همسر و یکی از پسرانش را در کانال خود منتشر کرد.

 

315537_104