تصویری از غلط املایی اسفندیار رحیم مشایی!

0
440

مرد پرحاشیه دولت احمدی نژاد در یکی از یادداشت های اخیر خود طی غلط املایی فاحشی به جای “اکسیر” از “اکثیر” استفاده کرد.

ایلنا نوشت:در یکی از یادداشت های اخیر رحیم مشایی که سوم خرداد امسال نوشته شده مرد پرحاشیه دولت احمدی نژاد آن چنان غرق در “بهار” بود که فراموش کرد املای درست کلمه “اکسیر” چگونه است.