تصویری از طرح نهایی لباس کاروان ورزش ایران برای المپیک ۲۰۱۶ ریو

0
149

طرح نهایی لباس کاروان ورزش ایران برای حضور در المپیک سی و یکم منتشر شد.

 پس از آنکه لباس رونمایی شده برای رژه کاروان ورزش ایران در افتتاحیه المپیک ریو مورد تایید قرار نگرفت و البته انتقادات فراوانی نیز در مورد آن مطرح شد، مسئولان کمیته ملی المپیک به فکر ایجاد تغییرات و عوض کردن طرح این لباس ها افتادند.

به گزارش مهر، با این حال رایزنی های زیادی در این مورد صورت گرفت و در نهایت یکی از طراحان معروف لباس جدید را طراحی کرد که به تایید مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم رسید. در تصویر زیر این طرح را مشاهد می کنید:

2154158