تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران

0
186

مجمع عمومی سازمان ملل دیروز، چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق شهروندی در ایران ابراز نگرانی کرد. از سویی امضاکنندگان این قطعنامه از طرح حسن روحانی در مورد تدوین منشورحقوق شهروندی استقبال و نسبت به اجرای آن ابراز امیدواری کرده‌اند.

در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که ۸۶ کشور به آن رای مثبت داده‌اند؛ از مواردی چون عدم توجه به آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و زنان و نیز اجرای مجازات‌های خشن همچون اعدام در ایران انتقاد شده است.

 گفتنی است سوریه، چین و روسیه از جمله ۳۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از سویی این مجمع وعده‌های حسن روحانی را در زمینه حقوق بشرو نیز تاکید وی به تلاش برای حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و ارتقای سطح آزادی بیان و عقیده را مثبت خوانده و از وی خواسته تا برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی گام‌های ملموسی بردارد.

 متن پیش‌نویس این قطعنامه آبان ماه گذشته در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسیده بود.