تصمیم جدید اداره مهاجرت سوئد؛ از امروز به بعد، پناهجویان خودشان مسئول پیدا کردن مسکن هستند

0
322

اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد که از امروز به بعد، به پناهجویان برای پیدا کردن مسکن کمک نخواهد کرد و پناهجویان خودشان مسئول یافتن مسکن هستند.

این موضوع مدتها مورد بحث بود اما دیروز اداره مهاجرت تصمیم نهایی خود را اعلام کرد.

دلیل این تصمیم، ورود تعداد زیادی از پناهجویان به سوئد ظرف یک سال گذشته است. اداره مهاجرت می گوید، از این به بعد هر پناهجویی که به سوئد می آید، باید متوجه این موضوع باشد که خودش باید مکانی برای زندگی پیدا کند.

به گزارش رادیو سوئد، اداره مهاجرت همچنین تاکید کرده که خانواده هایی که دارای فرزند هستند، همچنان برای یافتن مسکن در اولویت هستند و به آنها کمک خواهد شد.