تصاویر هوایی یک رسانه سعودی از اجساد روی زمین مانده در منا

0
131

روزنامه آنلاین سبق عربستان سعودی، تصاویری از اجساد روی زمین مانده حجاج کشته شده در حادثه منا منتشر کرده است.