تصاویر مقاومت جوانان حمیدیه در برابر سیلاب

0
400

مقاومت و مبارزه با پیشروی سیلاب توسط مردان و جوانان اهالی شهرستان حمیدیه استان خوزستان با همکاری نیرو‌های جهادی و ارتش با ایجاد سیل‌بند وارد هفتمین روز خود شد و همچنان ادامه دارد.

 در این میان تعدادی از زنان و کودکان روستا‌های سیل‌زده و یا در معرض خطر نیز در یکی از اردوگاه‌های ارتش در نزدیکی روستای علاونه‌فای از توابع این شهرستان اسکان یافته و پس از احتمال خطر بیماری و مسائل بهداشتی، نیرو‌های ارتشی اقدام به ایجاد سرویس بهداشتی صحرایی کردند.