تصاویر مشت گره کرده هواداران با هشتگ IRNKOR#

0
685

هواداران تیم ملی ایران در حمایت از تیم ملی عکس ها را با هشتگ IRNKOR# روی شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند.

تیم ملی کره جنوبی پیش از سفر به ایران با مشت های گره شده عکس گرفتند و اعلام کردند که برای پیروزی آماده اند.

پس از آن عکس بازیکنان تیم ملی امروز صبح در کناریکدیگر جمع شدند و با مشت های گره کرده عکس گرفتند. عکس هایی در جواب مشت های گره کرده تیم ملی کره جنوبی.

حالا و در فاصله چند ساعت باقیمانده تا بازی تیم ملی ایران و کره جنوبی هواداران تیم ملی در حمایت از تیم ملی عکس های مشت خود را به اشتراک می گذارند.  

هواداران تیم ملی ایران در حمایت از تیم ملی عکس ها را با هشتگ IRNKOR# روی شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته اند.

 

86928_400