تصاویر لحظه نجات مهاجران سرگردان در دریا

0
203

قایق گارد ساحلی دریای اژه روز شنبه وقتی در حال گشت زنی بود قایق سرگردان گروهی از مهاجران غیرقانونی را یافت که با زندگی خود دست به قمار زده و سوار قایق شده بودند.

به گزارش فرادید به نقل از الجزیره، در ساعت ۵ صبح روز شنبه در نزدیکی بندر “میتیلن” در نزدیکی جزیره یونان لسبوس در هوای مه آلود و تاریک قایق گارد ساحلی یک قایق سرگردان دیگر را در رادار خود مشاهده کرد و به سرعت به سمت آن حرکت کرد. این اولین بار نیست که گارد ساحلی قایق مهاجران غیرقانونی را در مسیری که این روزها به جاده مرگ تبدیل شده پیدا می‌کند.

قایق گشتی موتور خود را خاموش می‌کند تا بتواند صدای کسانی که در قایق فریاد می زنند و کمک می خواهند را بشنود. کاپیتان این قایق می‌گوید همیشه پر التهاب‌ترین لحظات برای او وقتی است که قایقی را در صفحه رادار خود می‌بیند و به سمت آن حرکت می‌کند چون معلوم نیست با چه چیز مواجه خواهد شد.

نوزاد، پیر و جوان، زن و مرد، معلول، بیمار و گاه مرده تصاویری است که در انتظار اوست. او می‌گوید هیچ وقت تصویر جنازه‌هایی که در قایق های مهاجران پیدا می‌کند را از یاد نمی‌برد.

در این قایق هم جسد یک جوان که نتوانسته گرسنگی و سرما را تحمل کند پیدا می‌کنند، بقیه نیز خسته و بیمار آخرین توان خود را برای بالا آمدن از پله های گشت ساحلی به کار می برند. آنها نیم ساعت دیگر به نیروهای گارد ساحلی تحیل می‌شوند تا به اردوگاه پناهجویان منتقل شوند.