تصاویر ریزش معدن یورت در استان گلستان

0
332

هنگام روشن کردن لوکوموتیو با باتری، انفجار به دلیل نشت گاز رخ می دهد و متاسفانه شاهد حادثه بزرگ و دلخراشی بودیم.

 هیچ گاه نکات ایمنی در این معدن رعایت نمی شد و این یکی از دلایلی بود که منجر به این حادثه شد.

وی در خصوص مشکلات معدنچیان معدن یورت آزادشهر، خاطرنشان کرد: متاسفانه تمامی معدنچی های این معدن حقوق معوقه دارند و در یک سال اخیر فقط یک یا دوم ماه بیمه برای آنها رد شده است.

2449157_DSC_0364_resize 2449158_DSC_0374_resize 2449159_DSC_0408_resize 2449160_DSC_0415_resize 2449161_DSC_0431_resize 2449162_DSC_0417_resize 2449163_DSC_0502_resize 2449164_DSC_0519_resize 2449165_DSC_0485_resize 2449166_DSC_0448_resize 2449167_DSC_0514_resize 2449168_DSC_0456_resize 2449169_DSC_0463_resize 2449170_DSC_0477_resize 2449171_DSC_0516_resize 2449172_DSC_0479_resize 2449173_DSC_0436_resize 2449174_DSC_0483_resize