تصاویر رونمایی از اسکلت بانوی ۷هزارساله

0
131

بانوی هفت هزار ساله تهران از روز (یکشنبه) به مدت ۵۰ روز در بخش ایران باستان موزه ملی ایران رونمایی شد.

همراه با رونمایی از این اسکلت، ۳۰ سفال و اشیای تاریخی که در محل کشف اسکلت هفت هزار ساله یافت شده بود نیز در موزه ملی رونمایی شد.

این اسکلت هفت هزار ساله سال گذشته حین حفاری فاضلاب خیابان مولوی تهران کشف شده بود که قرار بود با ساخت سایت موزه شهری در همان خیابان نگهداری شود ولی به علت تأخیر در ساخت این سایت ، این اسکلت و اشیاء تاریخی کشف شده همراه آن به موزه ملی ایران انتقال یافت.

به گزارش فرارو، مراسم رونمایی از این اسکلت با حضور رئیس پژوهشگاه باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس موزه ملی ایران و حضور جمعی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و مسئولان میراث فرهنگی برگزار شد.

239381_563 239382_461 239383_751 239384_225 239385_905 239386_594 239387_656 239388_197 239389_874 239390_515