تصاویر داخل تلفن همراه رضا ضراب

0
519

قاضی پرونده رضا ضراب  که به اتهام نقض قوانین تحریمی علیه ایران در فاصله سال های 2010 تا 2015 در آمریکا دستگیر و زندانی شده است، محتویات تلفن همراه رضا ضراب را هنگام دستگیری او در فرودگاه شهر میامی فلوریدا در اختیار رسانه ها قرار داده است.

نام ضراب که به نزدیکی با منابع دولتی ترکیه اشتهار دارد از سوی رسانه های ترکیه به عنوان شریک بابک زنجانی مطرح می شود.

وی پس از افشای موارد فساد مالی و ارتشاء در بین برخی مسوولین بلندپایه دولتی ترکیه در سال های گذشته دستگیر و مدتی زندانی و سپس آزاد شد.

به گزارش رسانه های درون مرزی، تصاویر زیر به هنگام بازداشت ضراب در فرودگاه میامی داخل تلفن همراه او بوده است.

258698_251 258699_487 258700_483 258702_226 258703_718