تصاویر تشییع پیکر همایون بهزادی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس

0
217

242759_204 242764_276 242765_655 242783_803 242784_851 242785_738مراسم تشییع پیکر همایون بهزادی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس صبح  روز دوشنبه با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش وجوانان و اهالی ورزش در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد.

1977998_SINA0549 1977999_SINA0522 1978000_SINA0564 1978002_SINA0610 1978003_SINA0501 1978005_SINA0660 1978008_SINA0751 1978009_SINA0770 1978010_SINA0791 1978011_SINA0835 1978012_SINA0814 1978013_SINA0891 1978014_SINA1003 1978015_SINA0973 1978016_SINA1074 1978017_SINA1105 1978018_SINA1170 1978019_SINA1148 1978020_SINA1220 1978021_SINA1278 1978023_SINA1359 1978024_SINA1416 1978025_SINA1451