تصاویر تشییع پیکر مرحوم رضا احدی

0
315

تشییع پیکر رضا احدی پیشکسوت باشگاه فوتبال استقلال تهران صبح امروز چهارشنبه با حضور اهالی ورزش در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد.

1973891_SINA7955 1973892_SINA7953 1973893_SINA7972 1973894_SINA7982 1973895_SINA7990 1973898_SINA8021 1973899_SINA8090 1973900_SINA8110 1973901_SINA8125 1973902_SINA8144 1973904_SINA8151 1973907_SINA8207 1973908_SINA8226 1973909_SINA8232 1973910_SINA8257 1973911_SINA8269 1973912_SINA8282 1973914_SINA8323 1973916_SINA8364 1973917_SINA8386 1973918_SINA8388 1973919_SINA8430 1973920_SINA8447 1973921_SINA8599 1973923_SINA8627 1973924_SINA8636 1973925_SINA8677