تصاویر تجمع دلواپسان مقابل مجلس

0
267

جمعی از دانشجویان بسیجی منتقد توافق هسته ای صبح  روزیکشنبه جلوی درب ورودی خانه ملت تجمع کردند.

 این تجمع که در اعتراض‌ به عملکرد نمایندگان مجلس در خصوص بررسی برجام برگزارشد، با سخنرانی زهره طبیب زاده نوری، نماینده مورد حمایت جبهه پایداری در تهران همراه شد.

در این تجمع دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن ها نوشته بود “مجلس در رأس امور است”، “همه چیز در رأس امور تعیین تکلیف شود” و “مردم با غیرتیم، دلواپس عزتیم” و “۲۹۰ نماینده همچون شهید مدرس می خواهیم”. آنها خواستار بررسی سریع تر متن توافق هسته ای موسوم به برجام در مجلس بودند.

به گزارش فرارو، این دانشجویان که در سراسر راهپیمایی مقابل مجلس شعار “مرگ بر آمریکا” سر می دادند، در پایان پرچم این کشور را به آتش کشیدند.

عکاس  احمد پیروز