تصاویر بازگشایی کافه محل حملات در پاریس

0
212

سه هفته پس از حملات مرگبار پاریس٬ کافه «لا بن بی یر» بازگشایی شد. در جریان حملات سیزدهم نوامبر گذشته٬ ۵ تن در این کافه جان خود را از دست دادند.

 روز جمعه سه هفته پس از حملات پاریس، اولین مکانی که طی این حملات مورد حمله قرار گرفت بازگشایی شد. بدین ترتیب کافه بن بیر واقع در منطقه یازده پاریس صبح جمعه بار دیگر پذیرایی از مشتریان و ارائه خدمات خود را آغاز کرد.

روز جمعه ۱۳ نوامبر امسال تروریست های وابسته به داعش با حمله به تراس این کافه پنج انسان بی گناه را به خاک و خون کشیدند. کافه بن بیر طی روزهای گذشته تعمیر و خسارات آن مرمت و آثار گلوله ها بر در و دیوار آن محو شد. به گفته مالک یکی از مغازه های همسایه وقت آن رسیده بود که این کافه فعالیت های خود را از سر بگیرد: و ما پاریسی ها هم به زندگی گذشته مان بازگردیم.

شماری دیگر از بارها و رستوران هایی که در حملات پاریس خسارت دیدند نیز بار دیگر فعالیت های خود را از سر خواهد گرفت اما هنوز تاریخ مشخصی برای بازگشایی این مراکز اعلام نشده است.

به گزارش فرادید،در همین حال سالن کنسرت باتاکلان که از سوی سه تروریست مورد حمله قرار گرفت و ۹۰ نفر در آن کشته شدند نیز بازگشایی خواهد شد اما این بازگشایی به گفته مدیر سالن در اواخر سال ۲۰۱۶ صورت خواهد گرفت.

25073_165 25074_731 25075_776 25076_765 25077_173 25078_835 25079_292