تصاویر اعتراض عجیب عضو شورای شهر بندرعباس

0
221

یکی از نمایندگان شورای شهر بندرعباس در اعتراض به آلودگی پس‌آب خروجی فاضلاب به دریا در اقدامی نمادین با عنوان «غسل التماسی پترس» خود را جلوی خروجی فاصلاب قرار داد.

کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس در اقدامی نمادین و با هدف اعتراض به ورود بی رویه فاضلاب به دریا در این شهر،‌ خودش را در مقابل یکی از کانال های اصلی ورود فاضلاب به دریا قرار داد.

وی در این اقدام که به عنوان «غسل التماسی پترُس» معرفی شده با الگو گرفتن از افسانه پترس فداکار سعی کرد خود را در برابر لوله پرفشار فاضلاب ورودی به دریا قرار دهد.

جهانبخش به فاصله یک ساعت پیش از جلسه امروز شورای شهر بندرعباس خود را در برابر یکی از کانال های واریز فاضلاب بندرعباس به دریا قرار داد و از آن جا نیز با همان لباس ها راهی جلسه علنی شورای شهر بندرعباس شد تا بدین شکل توجه جامعه و اعضای دیگر شورا و دستگاههای مسئول در این باره را اعلام کند.

وی درباره حرکت اعتراضی خود گفته است:‌ ۱۲ سال است که شرکت آب و فاضلاب بندرعباس،‌ پساب فاضلاب این شهر را به دریا می ریزد و نمی دانم که کدام قانون این کشور به این شرکت اجازه چنین اقدامی و تخریب این چنینی زیست محیط بندرعباس را می دهم.

به گزارش فرارو، گفتنی است، موضوع ورود فاضلاب به دریا در شهر بندرعباس سالهاست که مورد اعتراض اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فعالان و دوستداران محیط زیست و نهادهایی مانند شورای شهر و رسانه هاست که تاکنون این تلاش ها و اعتراض ها بی نتیجه بوده است.