تصاویری از نقض قانون حجاب در سفارت جمهوری اسلامی در لندن

0
164

در حاشیه مراسم بازگشایی و فعالیت کامل سفارت جمهوری اسلامی در لندن.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از حدود ۴ سال تعطیلی امروز با حضور معاون اداری و مالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازگشایی شد.

resized_1184811_338 resized_1184812_334 resized_1184813_209 resized_1184814_540