تصاویری از ورود قطار گردشگران آمریکائی و اروپائی به اصفهان

0
105

این قطار شامل ۴۲ سرنشین با عنوان مسافران عقاب طلایی صبح پنجشنبه نوزدهم فروردین با هدف بازدید از بناهای تاریجی و جاذبه های گردشگری وارد اصفهان شد.

سرنشینان این قطار، گردشگران و جهانگردانی از کشور آمریکا و چند کشورهای اروپایی هستند. مسافران این قطار در ادامه با قطار لوکس عقاب طلایی که عضو باشگاه قطارهای لوکس دنیا و متعلق به شرکت خط آهن مجارستان و از امکانات ویژه برخوردار است از شهرهای شیراز، یزد و مشهد دیدن می کنند و قرار است روز ۲۳ فروردین سفر خود را در تهران به پایان برسانند.

resized_1548941_627 resized_1548942_594 resized_1548943_458 resized_1548944_333 resized_1548945_991 resized_1548946_766 resized_1548947_859 resized_1548949_590 resized_1548950_803 resized_1548951_170 resized_1548952_485 resized_1548953_109 resized_1548954_308 resized_1548955_328 resized_1548956_599 resized_1548957_578