تصاویری از قم گردی سفیر سوئد

0
130

سفیر سوئد درایران با حضور در قم از اماکن زیارتی این شهر بازدید کرد.

101910_663 101911_963 101912_142 101913_121 101914_944 101915_476 101916_117 101917_303 101919_605