تصاویری از فسیل ماموت ۱۰ تنی منتشر شد

0
369

دیرین شناسان در منطقه مرکزی ماکادونیا بقایای فسیلی از یک حیوان عظیم کشف کرده اند که هنگام مرگ حدود ۱۰ تن وزن و ۵۰ سال سن داشته و ۸ میلیون سال قبل از عصر میوسن می زیسته است.

 دیرین شناسان  بلغارستانی و ماکادونیا بقایایی فسیلی از یک حیوان ماقبل تاریخ کشف کرده اند که شبیه فیل است. محققان تخمین می زنند این حیوان یک ماموت باشد.

آنها عملیات اکتشاف این فسیل را در منطقهDolni Disan در مرکز مکادونیا آغاز کردند.

2776253

محققان تخمین می زنند حیوان که Mastodon نام گرفته، هنگام مرگ حدود ۱۰ تن وزن و ۵۰ سال سن داشته است. این حیوان حدود ۸ میلیون سال قبل در عصر میوسن می زیسته است.

به گزارش مهر به نقل از میل آنلاین، به گفته بیلجانا گاروسکا از موزه تاریخ طبیعی  مکادونیا این فسیل یکی از اجداد فیل است که در منطقه زندگی می کرده است.

2776254