تصاویری از تاکسی لندن در جزیره کیش

0
541

رانندگان تاکسی لندن مجرب و آموزش دیده هستند. امکان سوار شدن معلولین و سالمندان با ویلچر هم در این تاکسی‌ها وجود دارد.