تشدید فشار ها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی زاهدان

0
254

روز جمعه ۲۶ فروردین ماه زندانی عقیدتی محمد کلکلی پیش نماز زندانیان عقیدتی اهل سنت در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان که مورد احترام زندانیان در این زندان است، توسط پاسداری به نام راستی  افسر نگهبان زندان فراخوانده شد که با توهین و رفتارهای غیر انسانی این پاسدار مواجه  و پس از آن به منظور توهین به مذهب اهل سنت ریش وی را کوتاه نمود . پاسدار راستی به این زندانی عقیدتی گفت این دستور توسط رئیس زندان به وی داده شده است.

از طرفی دیگر روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه زندانی سیاسی حیات الله نوتی زهی حدودا ۲۵ ساله که ۱۸ ماه در بلاتکلیفی در زندان زاهدان بسر می برد و مبتلا به بیماری صرع است دچار تشنج می شود. در حالت تشنج و در حالیکه وی روی ویلچر  دست و پا می زد پای وی بطور اتفاقی به یکی از پاسداران همراه وی می خورد. این زندانی پس از انتقال به بهداری و تزریق آمپول آرامش می یابد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سپس پاسدار همراه وی که فردی به نام محسن خواجه از افراد اطلاعات زندان و از شکنجه گران  زندان زاهدان می باشد  تنها به این دلیل که در حالت تشنج پای این زندانی  به طور اتفاقی به وی خورده است  اقدام به شکایت از این زندانی سیاسی نمود و علیرغم اینکه شدیدا بیمار و بر روی ویلچر می باشد ،زندانبانان ولی فقیه دستورانتقال وی به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان نمودند و باید ۲۰ روز در سلول انفرادی  این شکنجه گاه نگهداشته شود.