تشدید فشارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و عادی در زندان مرکزی زاهدان

0
88

شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی و عادی زندان مرکزی زاهدان حاد و غیر انسانی تر شده است. طی روزهای گذشته برق زندان برای مدت طولانی قطع گردید وصبح روز دوشنبه نیز از ساعت ۷:۰۰ صبح تا این لحظه ،برق کل زندان زاهدان قطع بوده و زندانیان از داشتن چای و وسایل گرم کننده و سایر چیزها محروم هستند و شبها در تاریکی بسر می برند. زندانبانان ولی فقیه علت قطع برق را عدم پرداخت پول برق زندان به اداره برق عنوان کرده اند.

از طرفی دیگر زندانیان ازمدتها پیش از آب گرم برای استحمام محروم می باشند وعلیرغم اعتراضات زندانیان هچ کسی به اعتراضات آنها توجه نمی کند.

زندانبانان ولی فقیه به خانواده زندانیان اجازه آوردن لباس گرم برای عزیزانشان را نمی دهند و مسئولین زندان نیز از تأمین لباس برای زندانیان خوداری می کنند.این مسئله فشار مضاعفی را بر زندانیان وارد کرده است.

زندانیان بی دفاع و بخصوص آنهایی را که بیمار هستند حوالی ساعت  ۰۶:۰۰ صبح از بندهایشان خارج می کنند و تا حوالی ظهر در محوطه زندان در معرض سرمای زمستان نگه می دارند که اکثر آنها بیمار می شوند و یا بیماری آنها شدت می یابد ولی نسبت به درمان آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، وضعیت غذای زندانیان به لحاظ کمی و کیفی حاد شده و زندانیان بدلیل نبود غذای کافی  در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند.