تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه ۲ برادر زندانی در زندان گوهردشت کرج

0
131

بنابه گزارشات رسیده  زندانیان شهرام و فرهنگ پورمنصوری ۲ برادری که بیش از ۱۳ سال است در شرایط غیر انسانی و رفتارهای وحشیانه قرار داده شده اند.

زندانیان شهرام و فرهنگ پور منصوری در فرعی ۴ زندان گوهردشت قرار داده شده اند . این فرعی بیشتر به سلولهای انفرادی شباهت دارد و فاقد امکانات اولیه انسانی مانند غذای کافی، درمان و بهداشت می باشند.آنها همچنین بطور مستمر تحت فشارها، اذیت و آزارهای غیر انسانی قرار دارند .

زندانیان شهرام و فرهنگ پورمنصوری بیش از۱۳ سال است که در زندان بسر می برند . آنها در سال ۱۳۷۹ هنگامی که می خواستند از جهنم ولی فقیه از طریق به کنترل در آوردن یک هواپیما فرار کنند دستگیر و از آن زمان تا به حال در شرایط غیر انسانی در زندان بسر می برند.

به گزارش خبرناملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه این ۲ زندانی برادر را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی به مراجع قضایی بین المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ شهریور ۱۳۹۲ برابر با ۱۰ اوت ۲۰۱۳