تسلیت حشمت الله طبرزدی به پیمان عارفی

0
159

تسلیت به پیمان عارفی..

خبر تکان دهنده ای بود. مادر و همسر یک زندانی سیاسی تبعیدی به زندان مسجد سلیمان، در راه برگشت از ملاقات، در جاده ی اهواز تصادف کرده و جان خود را ازدست دادند.پیمان عارفی را در زندان اوین دیده بودم .انسانی شکیبا و مقاوم. اینک اما نمی دانم در برابر این خبر هولناک چه واکنشی نشان خواهد داد. برای ایشان شکیبایی ارزو می کنم.اما باید تاکید کنم ،این حادثه ی بسیار تلخ و دردناک بیش از هر زمان دیگر ماهیت انتقام گیرانه و بی رحمانه ی رزیم مذهبی حاکم بر ایران را اشکار ساخت. بدون تردید خون این عزیزان نیز بر گردن حاکمین خواهد بود.

حشمت الله طبرزدی

دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران

۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی