ترکیه خروج استادان دانشگاه از کشور را ممنوع کرد

0
172

آخرین خبر تصفیه‌ها حاکی از آن است که دولت ترکیه از کلیه دانشگاه‌های این کشور خواسته است فورا سفر به خارج متخصصان دانشگاهی را تا اطلاع بعدی لغو کنند.

خبرگزاری “آنادولو” ترکیه گزارش داد که دولت این کشور به کلیه دانشگاه‌های ترکیه دستور داده سفر به خارج متخصصان دانشگاهی را تا اطلاع بعدی لغو کنند. دولت ترکیه همچنین از دانشگاه‌های این کشور خواسته است از کلیه

متخصصان تحصیل کرده این کشور در خارج از کشور بخواهند فورا به کشورشان بازگردند.
تنها استثنای یاد شده از طرف دولت ترکیه در این رابطه در ارتباط با متخصصانی است که در خارج از کشور به کار تحقیق مشغول‌اند و تحقیقات‌شان “به شدت مورد نیاز” است.

دولت ترکیه می‌گوید هدف از این کار جلوگیری از فرار کسانی است که به مشارکت در کودتا متهم هستند.

به گزارش دویچه وله؛ با دستگیری‌های گسترده در پی کودتا و شرایط نابسامان این کشور بسیاری از متخصصان جوان ترکیه را به این فکر واداشته که کشور را ترک کنند.