ترشی فروشی همسر رضا شهابی، زندانی سیاسی

0
350

همسر رضا شهابی پس از بازداشت وی اقدام به تولید و فروش ترشی کرد تا هزینه های خانواده را در طول ۶ سال زندان همسرش را تامین کند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان؛ شهابی که به تازگی از زندان آزاد شده از کار خود در شرکت واحد اتوبوسرانی اخراج شده است .

به گزارش رسانه های سبز، شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و زندانی شده بود. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی، این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و به اتهام «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده بود.