تخریب جنگل‌ و فروش زمین به مردم توسط «بسیجیان» در نیمه شب

0
151
مناطقی که در چند شب گذشته نابود شده اند با خط قرمز مشخص شده است

وضعیت محیط زیست ایران در حالت بحرانی قرار دارد. هر روز خبری از تخریب گوشه ای دیگر از آن شنیده میشود و ضربه ای دیگر به تن کم توان آن میخورد و در اکثر موارد نیز سوء استفاده های مالی گسترده پایش در این نابودیهای گسترده در میان است.

ناظران فرانس ۲۴ از سردشت میگوید: شرکت “دلاور بسیجیان”مسوول نابودی این جنگل ها و تبدیل آنها به زمین با هدف ساخت و ساز خانه و فروش به مردم است. به تازگی این شرکت با تغییر نام خود به “دلاور”و حذف نام “بسیجیان”در میانه های شب کار تخریب جنگل را دوباره آغاز کرده است و طی چند شب گذشته هزاران متر مربع از جنگل های اطراف شهر سردشت به دست این شرکت از بین رفته است.

بر اساس قانون اساسی ایران(اصل۵۰) تخریب و از بین بردن جنگل به بهانه ساخت و ساز و توسعه شهرسازی ممنوع است.

شرکت دلاور بسیجیان به نظر میرسد در برخی از شهرهای اطراف سردشت مانند ربط فعال است و ناظران ما عنوان مدعی هستند این شرکت متعلق به اعضای رده بالای محلی سپاه پاسداران است اما تا کنون فرانس۲۴ نتوانسته است این ادعا را مستقلا بررسی کند.

مناطقی که در چند شب گذشته نابود شده اند با خط قرمز مشخص شده است
مناطقی که در چند شب گذشته نابود شده اند با خط قرمز مشخص شده است