تحویل جدیدترین سامانه جنگ الکترونیک به ارتش روسیه

0
534

شرکت متحده ابزار سازی روسیه سامانه جدید جنگ الکترونیک ساخته است که قادر به رقابت با نمونه های مشابه از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و دیگر کشور ها است. تولید انبوه این سامانه در سال 2017 آغاز خواهد شد.

 آلکساندر یاکونین، مدیر کل شرکت متحده ابزار سازی روسیه ضمن اعلام این مطلب گفت:” کارکنان شرکت متحده ابزار سازی در سال رو به پایان به خاطر ساخت نسل جدید سامانه جنگالکترونیک به دریافت جایزه وزارت دفاع نایل آمدند.تا به حال هیچ مطلبی درباره این سامانه اصولا جدید جنگالکترونیک در رسانه هایمنتشر نشده است. این سامانه در یگان های تاکتیکی و عملیاتی ـ تاکتیکی کورد استفاده قرار گرفته و رقیب شایسته نمونه های مشابه از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و دیگر کشور ها است”.

به گزارش اسپوتنیک،به گفته ، آلکساندر یاکونین، سامانه جدید با استفاده از دستاوردهای معاصر در میکروالکترونیک، فناوری پردازشگرها و نرم افزارهای رایانه ای ساختته است. وی خاطرنشان کرد سامانه جدید جنگ الکترونیک آزمایش های دولتی را سپری کرده و توانایی خود برای کشف و طبقه بندی هدف ها را ثابت نموده است.