تحمیل واکسن‌های تائید نشدە سپاە بە مردم

0
167

علیرغم عدم دریافت تایید یه سازمان بهداشت جهانی برای واکسن‌های سفارشی نیروی سپاه، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نظام ۵٠ درصد واکسن‌های تزریقی آماده شده را “تولید داخل” معرفی کرد.

 عشرتی ، معاون بهداشت علوم پزشکی در پاسخ به این سؤال که «مردم حق انتخاب از بین واکسن ایرانی و خارجی را دارند؟» ابراز کرد: خیر؛ تزریق واکسن کرونا و ایرانی یا وارداتی بودن آن، بستگی به موجودی هر مرکز دارد و اگر بخواهیم به مردم حق انتخاب نوع واکسن را بدهیم، این امر باعث بروز بی‌نظمی می‌شود؛ بنابراین سعی می‌کنیم در هر روز، تنها یک نوع واکسن را تزریق کنیم؛ به‌عنوان مثال اگر امروز در یک مرکز فقط واکسن‌های وارداتی را تزریق کنیم روز بعد، فقط واکسن ایرانی را تزریق می‌کنیم؛ یعنی توزیع واکسن یکنواخت است.

پیشتر فرید نجفی معاون پژوهش وزارت بهداشت در نامه‌ای به سعید نمکی درباره صدور مجوز اضطراری برای تزریق واکسن‌های ایرانی در حالی که هنوز فاز سوم مطالعاتی آن به پایان نرسیده، تذکر داده بود.

وی در این نامه نوشت: مجوز مصرف عمومی دادن به واکسن بدون طی مرحله فاز سوم تصمیمی خطیر و تاریخی است و تنها در شرایطی خاص و در زمانی که واکسن تاییدشده و قابل تزریقی در کشور، وجود نداشته باشد، می‌توان به واکسن‌های برکت و پاستور (بدون سپری شدن فاز سوم) مجوز داد.