تجمع کارگران کارخانه سیمان لوشان مقابل استانداری گیلان

0
199

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از درون مرز؛ ۶۰ نفر از کارگران سیمان لوشان دیروز ۵/۱۱/۹۲ مقابل درب این کارخانه اجتماع کردند و با آتش زدن لاستیک مراتب اعتراض خود رو به مسئولین شهرستان ابراز کردند که ۵ نفر از کارگران از روز گذشته در بازداشت می باشند و به همین دلیل صبح امروز ۶/ ۱۱/ ۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تحصن کردند.

گفتی است کارفرمایان سیمان لوشان که ۶۷ درصد سهام آن در مالکیت بنیاد مستضعفان و ۲۳درصد متعلق به بیمه سلامت(خدمات درمانی) می باشدو زیر نظر هلدینگ کاوه پارس مدیریت می شود از تاریخ ۳۱/۴/۹۲ به بهانه زیان ده بودن کارخانه سوخت را قطع و کارخانه را متوقف و به حال خود رها نمودند و تعداد ۷۲ نفر نیروی پیمانکاری را از تاریخ فوق بیکار و ۸۷ نفر نیروی قراردادمستقیم نیز از تاریخ ۳۱/۶/۹۲ بیکار شدند و کارفرمایان تا کنون هیچ اقدامی جهت تامین حق و حقوق کارگران انجام ندادند ۹۰ درصد کارگران بالای ۱۱ سال سابقه داشته و در این مدت هیچ حقوق و بیمه ای برای آنان لحاظ نشده مدیر عامل فعلی کارخانه فردی به نام محمد علی مونسان بوده که در بدو ورود به کارخانه خود را نماینده رهبری و مدیر بحران و یکی از فرماندهان صنایع دفاع در دوران پس از جنگ معرفی کرده و ماموریت خود را نیز تعطیلی کارخانه عنوان نموده است.