تجمع کارگران دو واحد تولیدی در مهاباد؛ در اعتراض به تعویق ۱۱ ماه حقوق

0
122

در پی اجتماع هفته گذشته کارگران دو واحد «کشت و صنعت» و «کشتارگاه هما مرغ» در روز های یازدهم و دوازدهم خرداد ماه ، کارفرما وعده پرداخت تمامی مطالبات کارگران را حداکثر تا روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) داده بود اما کارگران این دو واحد امروز با محقق نشدن وعده مذکور تصمیم به اعتراض گرفتند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از ایلنا، کارگران می گویند در مجتمع  چهار گانه سبزمهاباد که شامل «کشت و صنعت مهاباد»، «مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد»، «مجتمع هما مرغ مهاباد» و «سردخانه زمزم مهاباد» می شود بیش از ۲۰۰ کارگر کار می کنند که  ۱۱ماه حقوق طلب دارند .

کارگران  مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تشریح جزئیات معوقات حقوقی می گویند؛ این معوقات مربوط به ۹ ماه حقوق سال ۹۳ (از تیر ماه) است و در دو ماه سپری شده از سال جاری نیز کارگران حقوقی دریافت نکرده‌اند.