تبلیغات ریاست جمهوری ایران در گذر زمان؛ بخش نخست

0
486

انتشار پوستر برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از همان دوره اول در ایران اغاز شد. شیوه ای که تا الان هم قدیمی نشده است.

با کمی دقت در جزئیات پوسترها می توانید متوجه شباهت شعارها و برنامه ها و البته سیر تکاملی تنوع در طراحی این پوسترها شوید.

دوره اول:

انقلاب ۵۷  پس از تصویب نوع حکومت جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد نامزدهای ریاست جمهوری در اولین دوره وارد میدان رقابت شدند. پیروز این رقابت «ابوالحسن بنی صدر» بود که چندی بعد با رای عدم کفایت سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید خمینی از مقام ریاست جمهوری عزل شد و به خارج از کشور آمد. «سید احمد مدنی» یکی از رقبای او بود که پوسترش در زیر دیده می شود:

67118_599 67127_477