تبریک بن سلمان به بایدن در انتخاب ریاست جمهوری آمریکا

0
98

سلمان بن عبدالعزیر، پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به او تبریک گفتند.