تبرئه مهران رهبری در دادگاه تجدید نظر

0
279

مهران رهبری، از دراویش گنابادی صبح امروز با رای دادگاه تجدید نظر از محکومیت به دو سال حبس تعزیری تبرئه شد.

به گزارش خرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، مهران رهبری از دراویش گنابادی، صبح امروز با رای شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی سلیمی از محکومیت به دو سال حبس تعزیری تبرئه شد. این درویش گنابادی پیش از این در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این درویش گنابادی به همراه بیش از ۱۵ تن دیگر از دراویش گنابادی و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور در شهریور ۹۰ در شهر تهران بازداشت و نزدیک به ۱ ماه را در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین نگهداری و مورد بازجویی قرار گرفت.

از میان دراویش گنابادی بازداشت شده در شهریورماه سال ۹۰ در شهر تهران؛ آقایان مصطفی عبدی به سه سال حبس تعزیری، علی معظمی به دو سال حبس تعزیری، علیرضا روشن به یک سال حبس تعزیری و نصرت طبسی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما در مرحله تجدید نظر با وجود اینکه آن‌ها نیز به اتهام مشابه «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» متهم بودند، رای محکومیت هر یک عینا تایید شد.